پیدا

42...

درخواست حذف اطلاعات

من از دیجی کالا زیاد ید میکنم امروز هم یه پاور بانک و هندزفری یدم البته هندزفریش اب بود خورد تو ذوقم ... گفت تعویض نداریم اما مرجوع میکنیم مرجوع میخوام چیکار ...